ABC – Ekonomii

Wraz z nowym rokiem szkolnym startujemy z projektem „ABC-Ekonomii”.

Wraz z firmą ABC Czepczyński tworzymy projekt, w ramach którego w szkołach dzieci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania pieniędzmi. W trakcie tych spotkań angażujemy uczniów do działań prospołecznych i wsparcia programu „Wielki Talerz”, dzięki któremu zbierane są środki pieniężne na obiady dla podopiecznych Fundacji.

Ideą projektu łączącego obydwa programy „Wielki Talerz” oraz „ABC Ekonomii” jest pokazanie uczniom, że wspólne działanie może przełożyć się na realną, dużą pomoc i zapewnić  wsparcie innemu potrzebującemu dziecku. W ramach tej współpracy uczestnicy programu „ABC-Ekonomii” będą mogli przeprowadzić zbiórki pieniężne na rzecz programu „Wielki Talerz”, które w całości przekazywane będą bezpośrednio fundacji w celu opłacenia obiadów potrzebującym dzieciom.

Firma ABC Czepczyński prowadząc autorski projekt „ABC-Ekonomii” zwiększa wiedzę oraz umiejętności dzieci i młodzieży w zagadnieniach dot. ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości. Tym samym promuje i wspiera swoimi działaniami fundacyjny program.

Patronat nad programem objęła Konfederacja Lewiatan oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz w Poznaniu. Wśród partnerów programu znajdują się m.in.: Deloitte, Dr Irena Eris, FBN Poland.

Więcej o projekcie: http://abc-ekonomii.edu.pl/

Pobierz ulotkę (POBIERZ)